Thursday, 10 November 2016


NA JACQUILINE MRISHO – MAELEZO, DODOMA.
KAMATI ya Bunge ya Hesabu za Serikali (PAC) imeishauri Serikali kuanzisha mfumo maalum wa uwekezaji ili fedha zitakazowekwa katika mfuko huo zitumike kama mtaji katika maeneo ambayo nchi inataka kuwekeza.
Ushauri huo umetolewa mjini Dodoma na Mwenyekiti wa kamati hiyo, Mhe. Naghenjwa Kaboyoka alipokuwa akiwasilisha maoni ya kamati hiyo iliyochambuliwa kwa kina juu ya changamoto, maombi na mapendekezo yatakayoiwezesha nchi kusonga mbele.
Mwenyekiti Mhe. Kaboyoka amesema kuwa ushauri huo umetolewa baada ya kukwama kwa baadhi ya miradi pamoja na shughuli nyingine za Serikali zinazofanywa ili kuwasaidia wananchi kutokana na ukosefu wa fedha za kufanyia shughuli hizo hivyo kuanzishwa kwa mfuko huo kutahakikisha faida ya uwekezaji inaonekana.
“Sisi kama kamati tunaishauri Serikali kuanzisha mfuko maalum wa uwekezaji kwani utaisaidia Serikali kupata fedha za kufanyia maendeleo na kupata mitaji ya kuwekeza sehemu mbalimbali ili kuhakikisha maslahi ya nchi yanalindwa na watanzania wanaiona faida ya uwekezaji”, alisema Mhe. Kaboyoka.
Mhe. Kaboyoka aliongeza kuwa kamati hiyo imependekeza kuwa mfuko huo uanzishwe chini ya Ofisi ya Msajili wa Hazina kwa kutumia mfumo wa kubakisha mapato kwa sababu ofisi hiyo ndiyo ina mamlaka ya kugawa fedha za Serikali kwa ajili ya matumizi mbalimbali.
Aidha, taarifa ya Mkaguzi Mkuu wa Serikali imebaini kuwa pamoja na kuwa Idara ya Uhamiaji imeweka usimamizi wa utoaji wa viza katika Makao Makuu ya Idara, kwenye Balozi pamoja na maeneo ya mipaka ya nchi lakini mfumo wa kutoa viza kwa wageni wanaowasili nchini hauna mawasiliano mazuri.
Kukosekana kwa mawasiliano hayo kunasababisha mianya ya upotevu wa mapato ya Serikali yanayotakiwa kukusanywa kutokana na utoaji wa viza hivyo kamati pia imeiomba Serikali kukamilisha haraka mradi wa Uhamiaji Mtandao (E- Migration) ili kuboresha njia za ukusanyaji wa mapato katika Idara hiyo.
Kwa upande wa Kamati ya Bunge ya Hesabu za Serikali za Mitaa (LAAC) iliyowasilishwa Bungeni hapo na Mwenyekiti wa Kamati hiyo Mhe. Vedasto Ngombale Mwiru ambaye ameelezea matatizo sugu ya matumizi mabaya ya fedha za Umma katika Serikali za Mitaa pamoja na ushauri wa kamati hiyo katika kuhakikisha tatizo hilo linakoma.
Mhe. Ngombale Mwiru ameeleza kuwa Kamati imebaini udhaifu wa watendaji wa Halmashauri mbalimbali nchini katika usimamizi wa mikataba ya utekelezaji wa maendeleo unaopelekea miradi hiyo kuchelewa kukamilika, kukamilika kwa kiwango cha chini au kutokukamilika kabisa.
“Kulingana na taarifa hiyo, kamati imezishauri Halmashauri zote nchini kutofanya kazi kwa mazoea na badala yake kusimamia miradi hiyo kwa ukaribu ili iweze kukamilika kwa wakati na kutumika kama ilivyo kusudiwa”, alisema Mhe.Ngombale Mwiru.
Ameongeza kuwa kumekuwa na tatizo katika Halmashauri hizo la kutotenga asilimia 10 ya fedha za mapato kutoka katika vyanzo vya ndani kwa ajili ya mfuko wa wanawake na vijana ambapo kuna baadhi ya Halmashauri hazijawasilisha michango hiyo kwa zaidi ya miaka mitatu.
Kutokana na tatizo hilo, Kamati imetoa agizo kwa Halmashauri zote kuandika barua ya kuthibitisha kulipa madeni hayo pia kuelezea mipango watakayotumia katika kutekeleza ulipaji huo.
Pia Kamati imeishauri Serikali kuleta Bungeni Muswada wa Sheria ya Mfuko wa Maendeleo ya wanawake na vijana ili iwe sheria ambayo itatekelezwa kwa lazima hivyo kuendelea kuinua maisha ya wanawake na vijana kama ilivyokusudiwa.
Baada ya kamati zote mbili kuwasilisha taarifa hizo mbele ya Bunge,sasa ni zamu ya wabunge kujadili kwa kina masuala yaliyozungumziwa katika taarifa hizo kwa kutoa maoni yao na kuishauri Serikali kuhusu mapungufu yaliyojitokeza katika matumizi ya fedha kwa kuyapatia ufumbuzi ili yasijirudie katika taarifa zijazo.NA JACQUILINE MRISHO – MAELEZO, DODOMA.
Serikali imejipanga kuboresha miundo mbinu ya Chuo cha Misitu cha Olmotonyi kilichopo katika Jimbo la Chambani Mkoa wa Kusini Pemba ili kuwavutia wanafunzi kujiunga na chuo hicho hivyo kuongeza idadi ya wataalamu wa misitu nchini.
Hayo yamesemwa leo mjini Dodoma na Waziri wa Maliasili na Utalii, Mhe. Prof. Jumanne Maghembe alipokuwa akijibu swali la Mbunge wa Chambani Mhe. Yussuf Hussein lililohoji juu ya mpango wa Serikali kukiboresha chuo hicho.
Prof. Maghembe amesema kuwa wameamua kuboresha miundo mbinu ya chuo hicho kwa sababu kumekuwa na upungufu mkubwa wa wataalamu wa misitu nchini ambapo kwa sasa kila mtaalamu wa misitu anasimamia jumla ya hekta 25,000 za misitu kinyume na uwiano unaokubalika kimataifa wa mtaalamu mmoja kusimamia hekta 5000.
”Serikali yetu kwa kushirikiana na Serikali ya Norway inaendelea kutekeleza mradi wa Kuwezesha Jamii kupitia Mafunzo ya Shughuli za Usimamizi Shirikishi wa Misitu pamoja na Mabadiliko ya Tabianchi, mradi ambao tuna uhakika utakijengea chuo uwezo na kukiboresha zaidi”, alisema Mhe. Maghembe.
Mhe. Maghembe ameyataja malengo ya mradi huo kuwa ni kukarabati nyumba saba za watumishi, kuimarisha maktaba ya chuo kwa kuweka samani, vitabu 137 vya mada 22 tofauti, kuweka vifaa 62 vya kufundishia, kompyuta 15 na kutoa mafunzo ya kompyuta kwa wakutubi watano, ukarabati wa mtandao wa mawasiliano pamoja na kuunganisha Chuo na mkongo wa Mawasiliano wa Taifa.
Mhe. Prof Maghembe ameongeza kuwa mradi huo unaendelea na ujenzi wa bweni moja lenye uwezo wa kuchukua wanachuo 100 na ukumbi wa mihadhara wenye uwezo wa kuchukua wanachuo 200 kwa wakati mmoja.
Aidha, mradi huu utawajengea uwezo wa mbinu bora za kufundishia wakufunzi 16 na kutoa mafunzo kwa jamii za vijijini kuhusu kuhifadhi misitu na shughuli mbadala za kiuchumi.
Mhe. Maghembe amefafanua kuwa katika kipindi cha miaka mitatu  kutoka mwaka 2013 hadi  2016 Wizara kupitia Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania imegharamia ukarabati wa nyumba 9 za watumishi, kumbi za chakula kugharamia mikutano na ununuzi wa kompyuta mbili na gari aina ya Tata kwa ajili ya usafiri kwa mafunzo ya vitendo nje ya Chuo pia kupitia mradi huo Serikali inatoa ufadhili kwa wanafunzi wa ngazi ya Astashahada na Stashahada.Reactions:

0 comments:

Post a Comment